Klamydiatest

Har du haft oskyddat sex? Är du orolig över att du kan ha fått klamydia?

Nu kan du snabbt få svar på om du har klamydia med hjälp av ett enkelt självtest. Du testar lätt och snabbt med klamydiatest för hemmabruk. Ett självtest för klamydia  ger dig ett klart och tydligt svar på om du har klamydia inom ett par dagar, och är precis lika säkert och precist som det klamydia testet som du gör hos din läkare. Våra klamydiatest ger nämligen ett 99,5% säkert resultat.

Klamydiatest för män och kvinnor

Hos TestSmart.se kan du köpa klamydiatest för både kvinnor och män. De fungerar lite olika, då vissa av klamydiatesterna för kvinnor kan ge ett resultat med det samma, medan andra typer måste skickas in till ett laboratorium. Klamydiatest för män alltid ska sändas in till laboratorium som kan analysera provet för att kunna ge ett resultat.

Våra självtest för klamydia med laboratorieanalys är otroligt lätta att använda, och de ger ett tydligt och säkert svar:

  • Enkel provtagning (urinprov för män, vaginalt svabbprov för kvinnor)
  • Snabbt svar inom 24-48 timmar efter att provet mottagits på laboratoriet
  • Helt förtroligt och anonymt – priset är inklusive returporto
  • Lika säkert som hos läkaren

Testa för klamydia med ett hemmatest

Klamydia är lyckligtvis inte någon väldigt allvarlig sjukdom, men har man fått en positiv klamydiatest så ska man ta kontakt med läkare för att få utskrivet antibiotika.

Har man fått en positiv klamydiatest ska man också informera sina tidigare sexpartners så att deockså kan testa sig för klamydia.

Klamydia är en av de vanligaste könssjukdomarna i Sverige, och det registreras ca. 20.000 nya tillfällen varje år. Det är primärt unga, i åldersgruppen 18 – 24 år, som drabbas av klamydia. Många unga testar sig inte för klamydia, och det kan därför förväntas att det är många fler som bär på sjukdomen. Även om inte klamydia behöver vara allvarligt, så kan obehandlad klamydia ge seriösa konsekvenser. Bl.a. kan obehandlad klamydia göra kvinnor infertila. Därför är det viktigt att testa dig om du tror att du kan ha fått klamydia.

Vad är klamydia?

Klamydia orsakas av bakterien Chlamydia trachomatis. Hos vuxna ger Chlamydia trachomatis en kliande infektion i könsdelarna. Chlamydia trachomatis lever i cellerna i urinröret, och hos kvinnor även i cellerna i livmoderhalsen.

Symptom på klamydia

Riktigt många män och kvinnor upptäcker inte alls att de blivit smittade med klamydia. Ca 2/3 av alla kvinnor, och 1/3 av alla män som har klamydia vet inte om att de är smittade, så kanske har även du klamydia utan att veta om det. Kvinnor med klamydia upplever symptom så som ökat utflöde från slidan, blödningar från slidan, underlivssmärtor och smärtor vid urinering. Mäns symptom på klamydia är t.ex. sveda och smärtor vid urinering och utflöde från urinröret.

Klamydiatest statistik

Det utförs mer än 400 000 klamydiatest om året i Sverige, och ca 8-9% av dessa visar ett positivt resultat.

Behandling av klamydia

Om ditt klamydiatest visar sig vara positiv ska kontakta din läkare för att starta en antibiotika behandling.

Om du testat positivt med ett klamydiatest från DynamicCode, (dvs. som analyserats på laboratorium) kan du välja att få behandling  hemskickad till dig, från en av laboratoriets samarbetspartners – KRY.se, som är en digital vårdcentral.  Med ditt testsvar som grund hjälper de dig med ett E-recept (förutsatt att det inte finns några hinder såsom allergier, graviditet etc.), och du kan enkelt hämta ut din medicin på närmsta apotek.

Har du utfört ett självtest för klamydia (dvs. en klamydiatest som du själv tolkat resultatet på), och har fått ett positivt resultat, ska du kontakta läkare via din vårdcentral.

Klamydia är en sjukdom som finns med i smittskyddslagen. Det innebär att man måste göra en smittspårning, det vill säga den som är smittad måste uppge vem de har haft sex med de senaste 6-12 månaderna. Sjukvården kontaktar sedan dessa personer, och ber dem göra ett klamydia test, utan att uppge att det är du som kan ha smittat dem.