Termometer

Köp en Babyplan termometer som ett supplement till ägglossningstest om du vill ha koll på din ägglossning och fertilitet.  Genom att mäta din kroppstemperatur varje dag och föra dagbok över resultaten kan du enkelt hitta tidspunken då du är som mest fertil, och har störst chans för att bli gravid.

Basal temperaturmetoden (BBT)

För att ge dig själv den största chansen för att bli gravid behöver du veta när du har ägglossning varje månad. När du har ägglossning ökar din kroppstemperatur. Denna ökningen känner du själv inte av, men med hjälp av en digital termometer som visar två decimaler kan du enkelt se precis när din kroppstemperatur ökar, alltså när du har din ägglossning. När du har din ägglossning är du som mest fertil, och har som störst chans för tat bli gravid. Genom att mäta din kroppstemperatur varje dag och föra dagbok över resultaten kan du enkelt hitta tidspunken då du är som mest fertil, och har störst chans för att bli gravid.