Barnlöshet

Möjligheter för att avhjälpa barnlöshet 

Många svenska par drabbas av barnlöshet som beror på kvinnans eller mannens infertilitet, eller i särskilt olyckliga fall, bådas. Lyckligtvis kan teknologin inom fertilitet idag erbjuda en rad olika möjligheter som kan hjälpa de barnlösa paren med att bli gravida.

Första steget i kampen mot barnlöshet

Innan man börjar på alternativa lösningar som insemination och hormonbehandling, går de flesta barnlösa pars väg förbi användningen av ägglossningstest och fertilitetsmonitorer, som vi också erbjuder här på sidan. De här metoderna hjälper till med att hitta tiden för ägglossning så precist som möjligt, och på så vis öka chanserna för befruktning. I försöket på att bli gravid är dessa metoder ofta det första steget, innan man ev. går vidare och söker läkare.

Få undersökt er… 

Nästa steg på vägen, om man som par har försökt att bli gravida över längre tid utan att lyckas, är ett besök hos läkaren. Där bör man få undersökt mannens spermiekvalitet, respektive kvinnans möjligheter till befruktning. Det kan finnas många orsaker till nedsatt spermiekvalitet och fertilitet, så det är viktigt med en ordentlig undersökning. På så vis kan ni tillsammans med läkaren hitta den rätta lösningen för just er.

Ta det lugnt – det finns hjälp att få

När situationen sedan har utretts är möjligheterna flera, och det är upp till det enskilda paret – givetvis beroende på spermakvalitet och fertilitet – vilken lösning de tycker passar dem bäst. Beroende på parets konkreta situation och behov kan det idag erbjudas allt från insemination, till hormonbehandling eller provrörsbefruktning. 

Det är läkaren som ni ska rådfråga i den här situationen, och hen kommer högst sannolikt att hänvisa er till en fertilitetsklinik. Där är personalen specialister och de kan hjälpa er med att ta det rätta beslutet.

Naturligtvis är adoption också en möjlighet, men många börjar först fundera på det när möjligheterna med att själv föda ett barn är utdömda. Den biologiska faktorn påverkar i det sammanhanget, och särskilt kvinnans biologiska klocka har ännu ett finger med i spelet när beslutet ska tas om vilken metod paret ska använda sig av för att få ett barn.

Barnlöshet är således ett problem som många par har, men som tur är finns det hjälp att få för de flesta i form av något av de erbjudanden som finns från en uppsjö av olika fertilitets- och inseminationskliniker.

Test kan hjälpa med att utstå prövningar och öka chansen för graviditet

Är man i ett skede där man är i tvivel, kan man öka chansen för att bli gravid med ägglossningstest , och själv utföra en test av spermakvaliteten inom hemmets trygga väggar.