Illamående – ett vanligt graviditetssymtom

Illamående är nog ett av de mest välkända symtomen på att du kan vara gravid, och också ett av de symtom som skapar mest obehag för den gravida, och t.ex. göra henne ur stånd att sköta sitt arbete. Om du hör till en av dem som är plågade av illamående finns det dock några små ting du kan göra för att minska illamåendet.

Olika grader av illamående under graviditet

Många kvinnor upplever illamående som typiskt kommer i loppet av de första tre månaderna av deras graviditet. Graden kan variera från det helt milda, där du utan problem kan sköta ditt arbete, till de mer besvärliga tillfällena där illamåendet leder till återkommande kräkningar och medföljande uttorkning. För de allra flesta är det dock det milda illamåendet som karaktäriserar de första månaderna, och vissa är till och med så tursamma att de inte ens märker av något illamående alls.

Goda råd mot illamående

Om du ändå hör till en av dem som plågas av illamående under din graviditet, så finns det en rad olika råd som kan vara till hjälp och minska illamåendet. Bl.a. kan det rekommenderas att äta lite innan man stiger upp, och även precis innan man går och lägger sig – och givetvis även under dagen. Dygnets måltider kan med fördel delas upp i flera mindre måltider, för att på så vis lätta på aptitlösheten, som i sig kan vara ett resultat av illamåendet.

Om illamåendet efterföljs av kräkningar är det också viktigt att komma ihåg att dricka vatten för att undvika uttorkning under graviditeten. Utöver det finns en rad olika lösningar som också kan användas vid illamående i andra situationer än vid graviditet, t.ex. medicin mot åksjuka eller akupunkturarmband, som också avhjälper illamående.

Få svar på om ditt illamående är ett symtom

Köp graviditetstest här
Babyplan graviditetstest stav – diskret, lätt och snabb leverans.

Om du ännu inte är säker på att du är gravid, och går du till och med runt med illamående och en smygande misstanke – så är det bästa att antingen gå till barnmorska/läkare, eller att själv utföra en graviditetstest. Här på sidan hittar du flera olika typer av graviditetstest, som visserligen inte tar bort ditt illamående – men som i alla fall kan hjälpa dig med att få svar på din misstanke. 

» Läs mer om graviditetssymtom här