Hur fungerar en pulsoxymeter?

Var på kroppen kan en pulsoximeter användas?

En pulsoximeter kan användas på en kroppsdel; t.ex. ett finger, öra, tå eller till och med på näsan beroende på typen. Pulsoximeter CMS-50D kan endast användas på ett finger (vuxen).

När kan pulsoximetern användas?

Pulsoximetern bör ses som ett komplement, och inte ett diagnostiskt verktyg i sig. Det kan finnas flera tillfällen när en pulsoximeter kan vara till nytta; vanligt är t.ex. i hemmiljö av personer som lider av obstruktiva lungsjukdomar (t.ex. KOL), och kronisk bronkit. På sjukhus kan det användas för patientövervakning för att få en indikation på om syresättningen i blodet förändras, eller t.ex. inom neonatalvård.

Även vid t.ex. höjdträning och flygning utan tryckkompensation i kabinen kan användning av en pulsoximeter ha stort värde.

I sport/träningssammanhang kan en pulsoximeter ge en indikering på hur stort behovet av återhämtning är, då det enligt forskning verkar som att det finns en förbindelse mellan lågt syreinnehåll i de röda blodkropparna och ett ökat behov för återhämtning.

Hur fungerar pulsoximetern?

Pulsoximetern fungerar genom att två ljusdioder med olika våglängder av ljus genomlyser den.
Ljussignalerna fångas upp av en mottagare, och så jämför pulsoximetern hur mycket ljus av de olika våglängderna som har absorberats vid, och mellan pulsslagen.

Pulsoximetern räknar från den absorption som sker av vävnaden och det venösa blodet, och kvar blir hur mycket ljus som har absorberats av det pulserande blodet.

Angående syremättnaden är det nämligen det pulserande, syrerika arteriella blodet som är intressant. Syremättnaden beräknas genom två fysiska lagar; Beers lag och Lamberts lag. Det som mäts är dock inte själva syret, men istället koncentrationen av syrehemoglobin och dioxihemoglobin (hemoglobin med tillknutet syre, och det som har plats för mer syre).

Hur säker är pulsoximetern?

Köp pulsoxymeter för hemmabruk härPulsoximeter CMS-50D har en noggrannhet på +/-2 %.

» Köp pulsoximeter här

Vad kan påverka mätresultatet?

Här är några exempel! Läs alltid bruksanvisningen; vid osäkerhet kontakta din läkare

  • Pulsoximetern har lossnat helt eller delvis från fingret.
  • Ljus från omkringliggande ljuskällor (t.ex. lysrör eller starkt solljus) som registreras av mottagaren.
  • Vissa sjukdommar som t.ex. medför dålig cirkulation vid mätpunkten.
  • Vikt. En neonatalpatient ska t.ex. ha en annan apparat än en vuxen person.
  • Kolmonoxid (kolmonoxid binder bättre än syre till hemoglobinet och om oxyhemoglobin bildas så visar mätaren ett för högt syremättnadstal, då den inte kan se skillnad på vilken molekyl som har knutit sig till hemoglobinet). Om personen som det ska mätas på har myeloisk leukemi kan liknande effekt ses.
  • Nagellack och konstgjorda naglar (kan absorbera ljus).
  • Färgämnen som injiceras in i blodet vid läkarundersökningar (kan absorbera ljus).
  • Närhet till elektromagnetiska källor eller datortomografiapparater.

Vad räknas som normalt?

  • Pulsoximetern kräver kännedom om normalresultat i olika åldrar, samt kännedom till dens begränsningar, för att ge en säker och adekvat användning.
  • Ett resultat på mindre än 95%, eller en skillnad på mer än 5% efter ansträngning räknas normalt som avvikande för vuxna. Vid osäkerhet bör man kontakta läkare.

» Köp pulsoximeter här