pulsoxymeter kan vara till nytta av personer som lider av obstruktiva lungsjukdomar