Vad är KOL?

KOL är en lungsjukdom som i de flesta tillfällen orsakas av rökning (endast 20% av drabbade har aldrig rökt), och är idag en av våra stora folksjukdomar. Förkortningen står för Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom. ”Kronisk” betyder att sjukdomen är livslång. ”Obstruktiv” betyder att lungorna är förträngda, så att lufttransporten kräver mer krafter än normalt.

KOL bryter långsamt ned luftvägarna och lungorna vilket försvårar luftflödet till och från lungorna.

KOL drabbar många svenskar men det är inte alla som vet om att de har den, då det är en smygande sjukdom, och man kan ha haft den i många år innan man får en diagnos. Minst 500.000 svenskar lever med KOL idag. 

Typiska tecken på KOL är andfåddhet vid ansträngning, och dålig ork.
Köp pulsoxymeter för hemmabruk här

KOL-patienter kan ha nytta av en pulsoximeter

En pulsoximeter kan mäta puls och syresättning i blodet, och ge ett svar i hemmet på om det är nödvändigt att patienten ska läggas in på sjukhus.
Med en pulsoximeter kan man snabbt se om man håller en normal syrenivå, eller om nivån förändras. Vissa pulsoximetrar visar även pulsen.

» Köp pulsoximeter här

» Hur fungerar en pulsoxymeter?