4 orsaker till att köpa munskydd

Vi ger dig här 4 orsaker till att varför du bör köpa och gå med ett munskydd i din vardag.

1) Du är sjuk

COVID-19 är en mycket smittsam sjukdom och den påminner ibland om en extrem förkylning eller influensa. Det kan därför vara svårt att se skillnad på om du drabbats av COVID-19 viruset, eller om dina symtom orsakas av något annat. Om du har symtom som hosta, feber, trötthet, så är det tecken på milda COVID-19 symtom. Om du har varit i kontakt med en som är sjuk kan du mycket väl ha fått viruset, och du bör alltid använda ett munskydd när du rör dig ute i samhället. Det hjälper dig att förhindra spridningen vidare.

2) Du arbetar inom hälsosektorn

Några av dem som är mest utsatta för smittfara, är dem som arbetar inom hälsosektorn. Det är dem som tar sig av patienter med de alvarligaste symtomen, och därför är det viktigt för dem att bära munskydd för att skydda sig själv och deras familj. Det är mindre risk att de blir infekterade och tar det med hem.

3) Du sköter om en som är sjuk

Sköter du om en som är sjuk är det större risk att du blir smittad med COVID-19. Det kan både vara personer med milda, eller mer allvarliga symtom. Du bör skydda dig själv och andra, och ett munskydd kan reducera risken för att du blir smittad.

4) Du betraktas som högrisksfall

Om du t.ex. arbetar inom ett område där det finns stor risk för att bli smittad ska du alltid använda munskydd för att minska risken. Du skyddar då inte bara dig själv, men också din familj och dina närmaste.
Du kan också betraktas som högrisksfall om du har en kronisk sjukdom som t.ex. hjärt – eller lungproblem. För de flesta känns COVID-19 som en extrem förkylning eller influensa. Om du har en underliggande sjukdom så är det stor risk att du utvecklar mer allvarliga symtom av viruset som kräver inläggning. Därför kan man aldrig vara för försiktig, och ett munskydd kan hjälpa att reducera risken att bli smittad. Ett munskydd påminner dig om att du inte ska röra vid ditt ansikte och det ger dig en barriär.

Köp ditt munskydd här