Förhindra smitta med ett munskydd

Masken hjälper med att minska spridningen av COVID-19

När du använder ett munskydd så hjälper du med till att reducera risken för att smitta andra. Du kanske har viruset utan att visa symtom än, eller att du är asymtomatisk. Inkubationstiden för viruset är ca 14 dagar, och det kan ta upp till 6 dagar innan du uppvisar symtom. Du kan därför nå att smitta någon utan att veta om att du själv är smittad. Om du hade använt ett munskydd hade du kunnat minska faran för att smitta andra. Om alla tar förhållningsreglerna på allvar kan det hjälpa oss att öppna upp Sverige snabbare.

Det hindrar dig från att röra vid ditt ansikte

Sjukdomen sprider sig primärt från person till person genom små droppar från näsan eller munnen. Det är primärt när en person med COVID-19 hostar, nyser eller pratar. Dessa droppar kan landa på saker och ytor runt kring personen, som t.ex. bord, dörrhandtag och räcken. Människor kan bli infekterade genom att röra vid dessa saker eller ytor och därefter röra vid sina ögon, näsa eller mun.

När du har ett munskydd på dig så påminner det dig om att inte röra vid ditt ansikte, och därmed hjälper det att minska smittrisken.

Det ger en barriär

Munskyddet kan hjälpa med att förhindra spridningen av viruset om du är smittad. Med ett munskydd är du mer påpasslig gentemot andra i tillfälle du råkar hosta eller nysa i närheten av andra.
I tillägg kan det också ge en barriär mellan dig och en person som nyser och hostar.

Du kan vara en asymtomatisk bärare

De flesta som blir smittade med COVID-19 uppvisar milda symtom som hosta, feber och trötthet. Detta gäller särskilt i de tidiga stadierna av sjukdomen. Det är möjligt att få COVID-19 från en person som bara har en mild hosta och inte känner sig sjuk.
Forskning visar nu att det finns vissa personer som kan ha COVID-19 utan att visa några symtom eller bli sjuka. Därför kan du mycket väl vara en av de 25% som har COVID-19 men inte visar några symtom. Det går inte att veta om du har viruset utan att du testas för det, men de flesta sjukhus och läkare testar inte utan att du har allvarliga symtom. Du kan därför inte veta om du är asymtomatisk. Att använda munskydd skyddare andra om du är en av de 25% som har COVID-19 men inte visar symtom.