Vad är ett munskydd med 3-lagers skydd?

Munskydd - Andningsmask - SkyddsmaskDet finns många olika varianter av munskydd och masker. Ett av de mest effektiva för offentligt bruk är engångsskydd med 3 lager. Det är för att munskyddet är gjort av 3 lager filter/material som skyddar dig mott större andningsdroppar.

Vilka är de olika lagren?

Masken är tillverkad av 3-lagers icke-vävt material för att den bästa filtreringseffekten.

Innersta lagret (insidan av masken): Detta lager är gjort av mjuk bomull som är bekväm mot huden. Bomull absorberar den fukt som avges, och det är det som gör masken så andningsbar.

Mellan lagret: Detta lager är ett filtermaterial. Det filtrerar vissa patogener, och är vattentätt.

Ytterlagret: (yttersidan av masken): Detta lager är vattentätt, och avvisa vatten, blod och andra kroppsvätskor. Det är gjort av högkvalitets icke-vävt material.

Sidorna och kanterna på munskyddet är öppna och bildar inte en tät försegling kring din näsa eller mun. Det betyder att luftburna partiklar kan tränga in genom sidorna av masken. Därför är det inte alltid garanterat att det filtreras de luftburna partiklar som t.ex. kan överföras vid hosta eller nysningar.

Användare bör också minimera mängden prat när de bär munskyddet för att reducera den fukt som avges, då det annars kan reducera munskyddets effektiva förbrukningstid. Ett munskydd ska bytas ut när det blivit fuktigt, och får inte återanvändas.

Vad skyddar det mot?

Ett munskydd kan både hjälpa med att skydda dig mot bakterier, men också skydda andra om du är sjuk. Ett korrekt sittande munskydd med tre lager kan hjälpa genom att blockera transmission av mikropartiklar. Det kan vara stora partiklar som t.ex. små droppa när du eller andra hostar och nyser.

Munskyddet kan också reducera sannolikheten för att du rör dig själv i ansiktet. Du kan lätta komma till att röra vid några infekterade saker eller ytor, och på så sätt själv smittas utan att du är medveten om det. När du använder munskyddet blir du påmind om att undvika att röra vid ditt ansikte. Det minskar risken för att bli smittad.

Även om ett munskydd hjälper till att fånga större andningsdroppar, kan det inte garanteras att den skyddar dig mot att få det nya coronaviruset, känt som SARS-CoV-2.

Köp ditt munskydd här