Fakta om klamydia

Vad är klamydia?

Klamydia är en könssjukdom som orsakas av en bakterie, chlamydia trachomatis.

Det är den vanligast rapporterade könssjukdomen i Sverige, och smittar genom oskyddad sex. Ofta får man inga symtom alls, och märker inte att man har klamydia. Klamydia har många likheter med könssjukdomen mykoplasma.

Både män och kvinnor kan bli smittade. En obehandlad klamydiainfektion kan hos kvinnor ge äggledarinfektion, som kan leda till utomkvedshavandeskap, eller nedsatt fertilitet. Män kan få bitestikelinflammation, prostatainflammation, urinvägsinflammation samt nedsatt fertilitet.

Vilka symtom kännetecknar klamydia?

Många, både män och kvinnor som har infekterats med klamydia, upplever inga symtom alls, men kan fortfarande föra smittan vidare. Eventuella symtom på klamydia kommer 1-3 veckor efter smittillfället. Klamydiabakterier kan också ligga i dvala under en längre tid, och senare plötsligt ge besvär eller leda till komplikationer.

Kvinnor kan uppleva sveda när de kissar, mellanblödningar, flytningar från underlivet och nedåtliggande smärtor i magen. Män kan uppleva sveda när de kissar, urinrörsinflammation samt flytningar från urinröret.

Vad ska jag göra om jag har klamydia?

Om du har klamydia är det viktigt att du kommer under behandling. Du ska själv ta kontakt med läkare och beställa tid för behandling. Klamydia, eller misstänkt klamydia, ska behandlas snarast möjligt med antibiotika med tanke på att förebygga komplikationer.

Eftersom klamydia sällan visar symtom, kan man lätt smitta andra utan att vara medveten om det. Det är därför viktigt att du omedelbart söker läkarhjälp om du har, eller har misstanke om, att du har klamydia. Även dina partners ska undersökas och behandlas.

Om ditt prov är negativt, och symtomen kvarstår, eller om du fortfarande har misstanke om att du är smittad, bör du få genomfört en ny test. Du kan ha klamydia utan att det finns bakterier vid tiden för provtagningen. Var också uppmärksam på att besväret kan ha andra orsaker än klamydia. T.ex. kan en mykoplasmainfektion (en annan könssjukdom) orsaka samma symtom som klamydia.

Hur smittar klamydia, och hur kan jag skydda mig?

Det vanligaste sättet att bli smittad på är genom samlag utan kondom, när slemhinnorna kommer i kontakt med varandra. Det gäller också vid analt samlag och oralsex. Bakterien lever endast inne i levande celler, och smittar därför inte genom handtryck, dusch, kläder, handdukar eller toaletter.

Det är viktigt att skydda sig mot klamydia. Ett bra sätt är att använda kondom. Även om du tidigare har haft klamydia, kan du få det igen.

» Köp en klamydiatest med laboratorieanalys här