Hoppa över läkarbesöket!

Klamydia är den vanligaste könssjukdomen i Sverige, och varje år får ca. 30.000 män och kvinnor beskeden att de har smittats med klamydia.

Ofta kommer svaret som en chock för dem, då endast ca. 4 av 10 män, och 6 av 10 kvinnor får symtom på att de har en klamydiainfektion.

Men symtom eller ej, har du en positiv klamydiatest finns det ingen tid att spilla. 

Det gäller att stoppa smittrisken om du är sexuellt aktiv, och minimera risken för att infektionen hinner göra permanent skada i ditt underliv.

Som tur är, finns hjälpen inom räckhåll.

Du kan hoppa över det fysiska läkarbesöket om du ska behandlas för klamydia

Det är inte längre nödvändigt att fysiskt besöka läkare om man har en misstanke om att man har smittats med klamydia och behöver få det undersökt.

Och det samma gäller om man redan är smittad och behöver snabb behandling.

Alltihop kan klaras online med några få klick. Från köp av test till medicinen som ska bota klamydiainfektionen, och som kan hämtas på apoteket.

Det enda som krävs är att man har en smartphone, en padda eller en dator, samt en internetuppkoppling så att man kan beställa sin klamydiatest online.

Returporto för försändelsen till ett laboratorium är inkluderat i priset, och likaså själva laboratorieanalysen av klamydiatesten, som ska visa om du är smittad med klamydia eller ej.

Allt försiggår anonymt och diskret, och inte en enda gång under hela förloppet behöver du kontakta din egen läkare om du inte vill det.

Från klamydiatest till behandling – på några få dagar

Det har blivit lättare att se om man har smittats med klamydia, men också att få den riktiga och nödvändiga behandlingen snabbt.

Se här hur du gör det

TestSmart kunderesa

  1. Beställ din klamydiatest här
  2. 1-2 dagars leverans
  3. Utför klamydiatesten
  4. Skicka testen in till laboratoriet. Det tar några vardagar innan laboratoriet har mottagit den.
  5. 24 timmar efter att påbörjat analysen kan du logga in på Dynamiccode.com/se/hamta-testsvar
  6. Är svaret positivt. Få möjlighet att prata med läkare samma dag. Läkaren skriver ut recept via telefonen.
  7. Du kan nu hämta din medicin och påbörja din behandling