Klamydia kan lätt behandlas – bara den blir upptäckt

Ca. 30.000 män och kvinnor får varje år konstaterat att de har smittats med könssjukdomen klamydia, och får den behandling de behöver.

Dessvärre är det många som inte får den rätta behandlingen pga att de inte får undersökt om de har smittats, primärt för att klamydia är en lömsk bakterie som trivs i din kropp, oftast utan att du får tecken eller symtom på att den finns där.

Man har därför antagit att det går mins lika många, eller fler, personer omkring – eller kanske riktigt många fler – som är smittbärare av bakterien utan att veta om det.

Bakterien kan hinna göra mycket skada hos kvinnor, så att de får svårt att få de barn de kanske önskar sig senare.

Som jag ser det är det bara tur för de som får symtom; t.ex. smärtor när de kissar, ökat utflöde, fläckblödningar och smärtor från underlivet, när de är smittade av klamydia.

Klamydia kan lätt behandlas – om den upptäcks

Det är aldrig roligt att ha smärto,r eller besvär från kroppen, men det är bättre att få symtom och på så vis bli uppmärksam på att något är fel, än att gå runt i många år med en oupptäckt och närmast osynlig bakterie.

Det värsta är att klamydia kan göra så mycket skada om man inte får behandling, men samtidigt är den så otroligt lätt att upptäcka om man utför en klamydiatest, och är lika lätt att behandla med den rätta medicinen.

Men det kräver först och främst att man får det undersökt.

Alla som har haft oskyddad sex på en eller annan tidpunkt i sitt liv, kan i denna stund gå runt med en extra “passagerare” i sin kropp. En passagerare som på sikt kan orsaka att önskemål inte kan uppfyllas, och drömmar gå i kras för framtiden när det gäller att bilda familj senare i livet.

När klamydia först har konstaterats, är behandlingen enkel.

Det finns ett par olika sorters medicin som kan ta bort klamydiabakterien, och det enda som krävs är att en läkare skriver ut ett recept till dig.

Azithromycin och Doxycyclin – effektiv behandling mot klamydia

Azithromycin och Doxycyclin är båda s.k. bredspektriga antibiotika för effektiv behandling av klamydia.

Skillnaden mellan de två är att Azithromycin endast kräver att du tar 2 tabletter vid ett enda tillfälle, medan man med Doxycylclin ska ta 2 tabletter varje dag i 7 dagar innan man förvänta att det verkar.

Med hänsyn till ovanstående är Azithromycin den behandling för klamydia som de flesta föredrar.

Var säker på att klamydiabehandlingen verkar

Även om en bredspektrig antibiotika som Azithromycin och Doxycyclin är ytterst effektiva för att ta bort klamydiabakterien från en människokropp, så är det alltid en god idé att vara helt säker.

Vi rekommenderar därför att du utför en ny klamydiatest efter ca. 5-6 veckoer efter avslutad behandling, så att du vet att bakterien som orsakar klamydia är helt borta.

Köp klamydiatest här

» Köp klamydiatest för kvinnor

» Köp klamydiatest för män

Kom ihåg att det är viktigt att du framöver skyddar dig vid samlag, då du efter en infektion med klamydia inte blir imun för bakterien.

En människa kan upprepade gånger bli smittad med klamydia om de har otur, och för varje gång du blir smittad minskar dina chanser för att bli förälder senare i livet.

Det är inte en risk som är värd att ta – så kom ihåg kondomen när du har samlag, och se til – att om du blir smittad med klamydia – så meddela den partner du hade samlag med om att han ska se till att bli undersökt, så att vi i framtiden kan få utrotat klamydia bakterien.