Pulsoximeter CMS-50D

Pulsoximetern är ett litet och transportabelt produkt, som används för att på ett snabbt och enkelt sätt mäta syresättningen (SpO₂) i ditt blod.

Därutöver mäter enheten också pulsen ( välj mellan frekvens (PR), bar-graph, pulsvåg).

Pulsoximetern används genom att ett finger sticks inn i dess fotoelektriska sensor, och strax efteråt kan man på OLED displayen se den uppmätta syrestättningen och puls.

Var på kroppen kan en pulsoximeter användas?

Pulsoximetern anävnds på ett av handens fem fingrar, och du kan själv välja vilket finger som passar dig bäst att använda.

Vid vilka tillfällen kan pulsoximetern användas?

Pulsoximetern bör betraktas som ett komplement till den kliniska bedömningen av patienter, och inte ett diagnostiskt verktyg i sig självt.

Det finns flera olika tillfällen när en pulsoximeter kan vara till nytta; vanligt är t.ex. i hemmiljö av personer som lider av obstruktiva lungsjukdomar (t.ex. KOL) och kronisk bronkit.

I sjukhusmiljö kan den användas som patientövervakning för att få en indikation på om syremättnaden förändras, eller t.ex. inom neonatalvården.

Även vid t.ex. höghöjdsträning och flygning utan tryckkompensering i flygplanet, kan användningen av en pulsoximeter ha stort värde.

I sport/träningssammanhang kan pulsoximetern ge en indikation på hur stor behovet av återhämtning är, då det enligt vissa forskningsrön verkar finnas ett samband mellan låg syrehalt i de röda blodkropparna och ett ökat behov av återhämtning.

Hur fungerar pulsoximetern?

Kortfattat kan man säga att den fungerar genom att två lysdioder med olika våglängder av ljus genomlyser den. Ljussignalerna fångas upp av en mottagare, och sedan jämför pulsoximetern hur mycket ljus av de olika våglängderna som absorberats vid pulsslag, samt mellan pulsslag.

Pulsoximetern räknar bort den absorption som sker av vävnaden och det venösa blodet, och kvar blir hur mycket ljus som har absorberats av det pulserande blodet.

När det gäller syremättnaden är det nämligen det pulserande, syreberikade arteriella blodet som är intressant. Syremättnaden beräknas med hjälp av två fysikaliska lagar; Beers lag och Lamberts lag.

Det som mäts är dock inte själva syret, utan istället koncentrationen av oxyhemoglobin och deoxyhemoglobin (hemoglobin med bundet syre och det som har plats för mer syre).

Hur säker är pulsoximetern?

Pulsoximeter CMS-50D har en noggrannhet på +/-2 %.

Vad kan påverka mätresultatet?

Här är några exempel – Läs alltid bruksanvisningen; vid tveksamhet bör läkare rådfrågas.

Pulsoximetern har lossnat helt eller delvis från den kroppsdel den sattes fast på.

Ljus från omkringliggande ljuskällor (t.ex. lysrör eller starkt solljus) som registreras av mottagaren.

Vissa sjukdomar som t.ex. medför dålig cirkulation vid mätpunkten

Vikt. En neonatalpatient måste t.ex. ha en annan apparat än en vuxen person.

Kolmonoxid (kolmonoxid binder bättre än syre till hemoglobinet och bildar oxyhemoglobin så visar mätaren ett för högt syremättnadsvärde, då den inte kan skilja på vilken molekyl som har bundit till hemoglobinet). Om personen som det mäts på har myeloisk leukemi kan liknande effekt ses.

Nagellack och lösnaglar (kan absorbera ljus).

Färgämnen som sprutas in i blodet vid läkarundersökningar (kan absorbera ljus).

Närhet till elektromagnetiska källor eller datortomografiapparat.

Vad räknas som normalvärde?

Pulsoximetern kräver kännedom om normalvärden i olika åldrar, samt kunskap om dess begränsningar för att ge en säker och adekvat användning.

Ett värde på mindre än 95 %, eller en skillnad på mer än 5 % efter ansträngning, betraktas vanligen som avvikande för vuxna. Vid tveksamhet bör läkare alltid rådfrågas.

Övrigt:

Svensk bruksanvisning medföljer.

Pulsoximetern levereras i en praktisk förvaringsväska.

Pulsoximeter CMS-50D är CE-märkt..

Egenskaper:

Lättt. Produkten väger endast ca 50 gram inkl. batterier
Mycket låg strömförbrukninge De medföljande 2 x AAA batterierna kan gå i 20 timmar
Släcks automatiskt när enheten har varit utan signal i 5 sekunder
Mätområde SpO₂ 0-100 %
Mätområde puls 30-250 bpm
Precision +/- 2%
Dimensioner 57(L) x 31(B) x 32(H) mm

Produktnr. 8600